Powrót do zdjęć

  * * * OPISY ZDJĘĆ * * *

  Część I. Szkoły

  POWIAT DUBIEŃSKI

  1. Boremel, powiat dubieński. 1922 r. Szkoła Powszechna. Nauczycielka - Janina Maria Lewandowska. Po lewej stronie trzej bracia Zinkiewicz: Jerzy, Jan i Leon. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  2. Boremel, powiat dubieński. 1924 r. Szkoła Powszechna. Nauczycielka po prawej stronie Janina Maria Lewandowska. Tablice podtrzymuje Jerzy Zinkiewicz. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  POWIAT ŁUCKI

  3. Łuck, 1927 r. Gimnazjum Państwowe. Jerzy Zinkiewicz obok nauczyciela (w białej marynarce) po lewej jego stronie. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  4. Łuck, 1927 r. Gimnazjum Państwowe. Jerzy Zinkiewicz obok nauczyciela (w białej marynarce) po prawej jego stronie. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  5. Kraków, 1929 r. Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum w Łucku. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  6-8. 1929 r. Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum w Łucku. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  9. Wieliczka, 1929 r. Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum w Łucku. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  10. Poznań, 1929 r. Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum w Łucku. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  POWIAT ZDOŁBUNOWSKI

  11-19. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  16. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. J. Kiraczuk, R. Kuncewicz, W. Lewandowski, A. Paszkiewicz, J. Zinkiewicz. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  18. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. J. Zinkiewicz, R. Kuncewicz, D. Cołota, W. Szczypcer. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  19. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.


  Część II. Szkoły, konferencje

  POWIAT DUBIEŃSKI

  20-26. Złoczówka, gmina Boremel, powiat Dubieński, ok. 1935 r. Szkoła Powszechna. Kier. szkoły Jerzy Zinkiewicz. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  20. Złoczówka, gmina Boremel, powiat Dubieński. Prawdopodobnie żałoba po Marszałku Piłsudskim, czyli maj 1935 r. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  27-36. Boremel, powiat dubieński na Wołyniu. 1936-1943. Szkoła Powszechna. Kierownik szkoły - Jerzy Zinkiewicz. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  Fotografia nr 35, nieco gorszej jakości, znajduje się już na stronie (powiat Dubieński) wraz z następującym opisem:

  "Boremel, miasteczko, siedziba gminy, 1935 r. Zdjęcie Koła Sportowego przy Szkole Powszechnej. W pierwszym górnym rzędzie stoją obok siebie morderca i ofiara: od lewej na tle pnia drzewa w mundurku bez czapki przyszły szef Służby Bezpeky OUN-UPA w Boremlu Fedor Rojuk, obok niego w szkolnej czapce Stanisław Marmucki, zamordowany 9 kwietnia 1943 r. podczas napadu UPA na Polaków w Boremlu. Pośrodku górnego rzędu w białej koszuli i krawacie opiekun Koła Jerzy Zinkiewicz, ojciec dwu zamordowanych w tym dniu córeczek. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków (dar dra Wadiusza Kiesza)".

  POWIAT DUBIENSKI i inne nie wyszczególnione.

  37-42. Lata 1933-43. Nauczycielskie konferencje programowe nauczycieli z Wołynia, daty i miejsca nieznane. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  43. Wołyń, data nieznana. Jerzy Zinkiewicz, pierwszy z dołu po lewej, z przyjaciółmi. Antoni Mierzwiński pierwszy po lewej u góry. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  44. Wołyń, data nieznana. Nauczyciel Jan Zinkiewicz w rozpiętej koszuli, obok po prawej brat Leon w mundurze prawdopodobnie na przepustce. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  45. Boremel, 1936 r. rzeka Styr. Prom i droga gminna przed podniesieniem grobli w Grabowcu. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  46-50. Miejsca i daty nieznane. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  46. Zdjęcie podpisane przez Jana Zinkiewicza, brata Jerzego. Podpis: "Pierwszy namiot to moja chałupa. Wygnańcy przy budowie swych przyszłych rezydencji (prawdopodobnie Armia Andersa). Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.


  Część III. Szkoły

  51-60. Zdołbunów, lata 1926-1931. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza "Kamczatka". Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  51. Zdołbunów, 1930 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, kl.VII, ks. W. Batowski, wychowawca - P. Rauchwerk, uczniowie: St. Białówna, L. Dąbrowska, J. Krzyżekówna, G. Rokicka, T. Pitkiewiczówna, H. Szagowska, A. Szloyfsztyn, T. Zielińska i in. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  54. Zdołbunów, 1926 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, kl IV, uczennice: G. Rokicka, K. Massonówna, H. Laskowska, M. Mazurówna, D. Ostrowska. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  55. Zdołbunów, 1926 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, 4-ta Drużyna Harcerska: Baczek, Wlasow, Grajewski, Piotroski, Mieszalski, Martymonowicz, Maj, Ćwir, Ostroski, Bolzunoski, Klimkowski, Zawadzki, Niczeski, Kijowski, Przybytkowski, Kędyś, Kryniusz, Szepetowski, Stachniewicz, Ziomak, Jetfróz, Turoski. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  56. Zdołbunów, 1926 r. Gimazjum Państwowe im. Adama Mickiewicza. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  57. Zdołbunów, 30.01.1929 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, Zdjęcie w związku z Wystawą Poznańską - Chór Gimnazjalny, ksiądz Batowski, chórzyści: Kossowski, Witkiewicz, Pochromówna, Antosiewiczówna, Gacanowska, Borysienkowna, Płachtówna, Terlecka, Koziarski, Świtalska, Rakowksa, Połonska, Bogdanowiczowna, Rokicka, Chmielewski, Raczyńska, Staraniewicz, Dudzianka. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  58. Zdołbunów, 1929 r. Gimnazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, klasa VII, wychowawca - Roman Chromiński, uczniowie: Tolka Bidakowski, B.Bursztein, Adam Domalewski, Lola Dąbrowska, Jula Krzysiekowna, Josie Mimelsztein, Włodek Olszewski, Mirka Pilkówna, Karol Pitkiewicz, Genowefa Rokicka, Hala Szagowska, Pawłusza Wiwierczuk, N.Wrześniowski, Teresa Zielińska. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  59-60. Zdołbunów, 1931 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza. Zaproszenie na bal maturalny. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  61-64. Ostróg nad Horyniem, 1932 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  POWIAT KRZEMIENIECKI

  65. Wereszczaki, Gmina Wyszogródek, dnia 18.05.1936 r. Poświęcenie kamienia węgielnego pod 5-cio klasową Publiczna Szkołę Powszechną w Wereszczakach. Genowefa Rokicka - kierownik szkoły. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  66-67. Wereszczaki, gmina Wyszogródek, 1935 r. Szkoła Powszechna w Wereszczakach starsze klasy: III, IV i V. Genowefa Rokicka - kier. szkoły i Piotr Teodorczyk - nauczyciel. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.


  Część IV. Konferencje nauczycieli

  68. Wyszogródek, 02.06.1935 r. Prawdopodobnie nauczycielska wizyta robocza. Piotr Teodorczyk nauczyciel w Wereszczakach, Lida instruktorka kroju i szycia, Stanisław Sarnecki - kierownik szkoły w Wyszogródku, Genowefa Rokicka - kierowniczka na Wereszczakach, Kamila Sarnecka - kierownikowa z Wyszogródka, Janina Rokicka vice-kierowniczka na Wereszczakach, Mleczko instruktor Oświaty Pozaszkolnej, Liza Piątnicka nauczycielka z Wyszogródka, Janina Rodziewiczówna - nauczycieka z Wyszogródka, Janinia Sarnecka uczennica VII klasy z Wyszogródka. Czarne opaski na znak żałoby po Marszałku Piłsudskim. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  69-73. Nauczycielskie konferencje programowo-szkoleniowe nauczycieli z Wołynia, 1936-1943, miejsca nieznane. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  74. Krzemieniec, 25.06.1935 r. Konferencja programowo-ustrojowa nauczycieli z Wołynia. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  75. Krzemieniec, 25.06.1935 r. Konferencja programowo-ustrojowa nauczycieli z Wołynia. Uczestnicy konferencji przy grobie matki Słowackiego. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  76. Krzemieniec, 25.06.1935 r. Konferencja programowo-ustrojowa nauczycieli z Wołynia. Uczestnicy przy grobie ojczym Słowackiego - dr Becu. Czarne opaski na znak żałoby po Marszałku Piłsudskim. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  77-78. Uczestnicy konferencji programowych, czas pomiędzy 1936 i 1939, miejsce nieznane. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  79-82. Kielce, sierpień 1937 r. Prawdopodobnie zawody sportowe i szkolenie nauczycieli z powiatu Krzemienieckiego. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  83-84. Krzemieniec, 18-25 czerwiec 1935 r. Uczestnicy wakacyjnych konferencji programów nauczania pierwszego szczebla. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  85-90. Gena Rokicka - spotkania towarzyskie nauczycieli podczas konferencji, lata 1935-1939, prawdopodobnie Krzemieniec. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.


  Część V. Rodzina

  POWIAT ZDOŁBUNOWSKI

  91. Zdołbunów, ok. 1935 r. Siostry Kazimiera i Genowefa Rokickie. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  92. Zdołbunów, ok. 1935 r. Genowefa Rokicka. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  93. Zdołbunów, ok. 1935 r . Siostry Genowefa Rokicka i Zofia Gołębiowska zd. Rokicka, córka Zofii Basia oraz sąsiadka. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  94-95. Zdołbunów, ok. 1931 r. Zofia zd. Rokicka i Władysław Gołębiowscy z dziećmi Zbigniewem i Barbarą. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  96. Zdolbunów, 11.06.1930 r. W ogródku rodziny Rokickich: Kazimiera za płotem, Janina, Gena (w kapeluszu), Tadeusz (z mandolina), Stanisława oraz sąsiedzi. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  POWIAT DUBIEŃSKI

  97. Boremel, powiat Dubno, 1941 r. Dom rodzinny Jana i Julii Zinkiewicz w Boremlu. Jan senior po prawej u góry, Julia po lewej stronie Jana na dole, po prawej Jerzy Zinkiewicz, sąsiedzi i przyjaciele. Jan Zinkiewicz był urzędnikiem gminy Boremel i społecznikiem, prowadził też kasę Stefczyka. Podobno dom ten jeszcze 10 lat temu istniał i był użytkowany jako miejscowy klub. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  98. Boremel, powiat Dubno, 1941 r. Dom Jana i Julii Zinkiewicz z wzorcowym ogrodem. Dom ten został puszczony z dymem 3 kwietnia 1943 r. przez bandę UPA, a Jan Zinkiewicz senior zamordowany strzałem z pistoletu. Jan Zinkiewicz junior został ciężko ranny. Zostały również zastrzelone córeczki Genowefy i Jerzego Zinkiewicz: Alinka - 3 latka, Joanna - 1,5 roku. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

  99. Boremel, powiat Dubno, 1943 r. Pogrzeb zamordowanych 3 kwietnia 1943: Alinki - 3 latka i Joasi - 1,5 roku, córeczek Genowefy i Jerzego Zinkiewicz. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.


Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl