99. Boremel, powiat Dubno, 1943 r. Pogrzeb zamordowanych 3 kwietnia 1943: Alinki - 3 latka i Joasi - 1,5 roku,
córeczek Genowefy i Jerzego Zinkiewicz. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.