97. Boremel, powiat Dubno, 1941 r. Dom rodzinny Jana i Julii Zinkiewicz w Boremlu. Jan senior po prawej u góry,
Julia po lewej stronie Jana na dole, po prawej Jerzy Zinkiewicz, s±siedzi i przyjaciele.
Jan Zinkiewicz był urzędnikiem gminy Boremel i społecznikiem, prowadził też kasę Stefczyka.
Podobno dom ten jeszcze 10 lat temu istniał i był użytkowany jako miejscowy klub.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.