94. Zdołbunów, ok. 1931 r. Zofia zd. Rokicka i Władysław Gołębiowscy z dziećmi Zbigniewem i Barbarą.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.