90. Gena Rokicka - spotkania towarzyskie nauczycieli podczas konferencji, lata 1935-1939, Łuck.
W tle widać lewą wieżę kościoła katedralnego. Zdjęcie zrobione na ul. Królowej Jadwigi (obecnie ul. Bratkowskiego).
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.