89. Gena Rokicka - spotkania towarzyskie nauczycieli podczas konferencji, lata 1935-1939, prawdopodobnie Krzemieniec.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.