84. Krzemieniec, 18-25 czerwiec 1935 r. Uczestnicy wakacyjnych konferencji programów nauczania pierwszego szczebla.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.