82. Kielce, sierpień 1937 r. Prawdopodobnie zawody sportowe i szkolenie nauczycieli z powiatu Krzemienieckiego.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.