78. Uczestnicy konferencji programowych, czas pomiędzy 1936 i 1939, Łuck.
Wejście do Zamku Lubarta. Grupa stoi pod Wieżą Wjazdową.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.