77. Uczestnicy konferencji programowych, czas pomiędzy 1936 i 1939, miejsce nieznane.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.