75. Krzemieniec, 25.06.1935 r. Konferencja programowo-ustrojowa nauczycieli z Wołynia.
Uczestnicy konferencji przy grobie matki Słowackiego.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.