74. Krzemieniec, 25.06.1935 r. Konferencja programowo-ustrojowa nauczycieli z Wołynia.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.