72. Nauczycielskie konferencje programowo-szkoleniowe nauczycieli z Wołynia, 1936-1943, miejsca nieznane.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.