7. 1929 r. Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum w Łucku.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.