68. Wyszogródek, 02.06.1935 r. Prawdopodobnie nauczycielska wizyta robocza. Piotr Teodorczyk nauczyciel w Wereszczakach,
Lida instruktorka kroju i szycia, Stanisław Sarnecki - kierownik szkoły w Wyszogródku, Genowefa Rokicka - kierowniczka na Wereszczakach,
Kamila Sarnecka - kierownikowa z Wyszogródka, Janina Rokicka vice-kierowniczka na Wereszczakach, Mleczko instruktor Oświaty Pozaszkolnej,
Liza Piątnicka nauczycielka z Wyszogródka, Janina Rodziewiczówna - nauczycieka z Wyszogródka, Janinia Sarnecka uczennica VII klasy z Wyszogródka.
Czarne opaski na znak żałoby po Marszałku Piłsudskim. Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.