66. Wereszczaki, gmina Wyszogródek, 1935 r. Szkoła Powszechna w Wereszczakach,
starsze klasy: III, IV i V. Genowefa Rokicka - kier. szkoły i Piotr Teodorczyk - nauczyciel.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.