65. Wereszczaki, gmina Wyszogródek, dnia 18.05.1936 r. Poświęcenie kamienia węgielnego
pod 5-cio klasową Publiczna Szkołę Powszechną w Wereszczakach. Genowefa Rokicka - kierownik szkoły.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.