61. Ostróg nad Horyniem, 1932 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.