59b. Zdołbunów, 1931 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza. Zaproszenie na bal maturalny.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.