57. Zdołbunów, 30.01.1929 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza. Zdjęcie w związku z Wystawą Poznańską:
Chór Gimnazjalny, ksiądz Batowski, chórzyści: Kossowski, Witkiewicz, Pochromówna, Antosiewiczówna, Gacanowska, Borysienkowna,
Płachtówna, Terlecka, Koziarski, Świtalska, Rakowksa, Połonska, Bogdanowiczowna, Rokicka, Chmielewski, Raczyńska, Staraniewicz, Dudzianka.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.