56. Zdołbunów, 1926 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza "Kamczatka".
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.