55. Zdołbunów, 1926 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, 4-ta Drużyna Harcerska:
Baczek, Wlasow, Grajewski, Piotroski, Mieszalski, Martymonowicz, Maj, Ćwir, Ostroski, Bolzunoski, Klimkowski,
Zawadzki, Niczeski, Kijowski, Przybytkowski, Kędyś, Kryniusz, Szepetowski, Stachniewicz, Ziomak, Jetfróz, Turoski.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.