54. Zdołbunów, 1926 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, kl IV,
uczennice: G. Rokicka, K. Massonówna, H. Laskowska, M. Mazurówna, D. Ostrowska.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.