53. Zdołbunów, lata 1926-1931. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza "Kamczatka".
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.