51. Zdołbunów, 1930 r. Gimazjum Państwowe im. A. Mickiewicza, kl.VII, ks. W. Batowski,
wychowawca - P. Rauchwerk, uczniowie: St. Białówna, L. D±browska, J. Krzyżekówna,
G. Rokicka, T. Pitkiewiczówna, H. Szagowska, A. Szloyfsztyn, T. Zielińska i in.
Ze zbiorów Genowefy Zinkiewicz zd. Rokickiej, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.