46. Zdjęcie podpisane przez Jana Zinkiewicza, brata Jerzego. Podpis:
"Pierwszy namiot to moja chałupa. Wygnańcy przy budowie swych przyszłych rezydencji"
(prawdopodobnie Armia Andersa). Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.