45. Boremel, 1936 r. rzeka Styr. Prom i droga gminna przed podniesieniem grobli w Grabowcu.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.