44. Wołyń, data nieznana. Nauczyciel Jan Zinkiewicz w rozpiętej koszuli, obok po prawej brat Leon w mundurze prawdopodobnie na przepustce.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.