43. Wołyń, data nieznana. Jerzy Zinkiewicz, pierwszy z dołu po lewej, z przyjaciółmi. Antoni Mierzwiński pierwszy po lewej u góry.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.