40. Lata 1933-1943. Nauczycielskie konferencje programowe nauczycieli z Wołynia, daty i miejsca nieznane.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.