4. Łuck, 1927 r. Gimnazjum Państwowe. Jerzy Zinkiewicz obok nauczyciela (w białej marynarce) po lewej stronie.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.