35. Boremel, powiat dubieński na Wołyniu. 1936-1943. Szkoła Powszechna. Kierownik szkoły Jerzy Zinkiewicz.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.

Fotografia nr 35, nieco gorszej jakości, znajduje się już na stronie (powiat dubieński) wraz z następującym opisem:
"Boremel, miasteczko, siedziba gminy, 1935 r. Zdjęcie Koła Sportowego przy Szkole Powszechnej.
W pierwszym górnym rzędzie stoją obok siebie morderca i ofiara: od lewej na tle pnia drzewa
w mundurku bez czapki przyszły szef Służby Bezpeky OUN-UPA w Boremlu Fedor Rojuk,
obok niego w szkolnej czapce Stanisław Marmucki, zamordowany 9 kwietnia 1943 r. podczas napadu UPA
na Polaków w Boremlu. Pośrodku górnego rzędu w białej koszuli i krawacie opiekun Koła Jerzy Zinkiewicz,
ojciec dwu zamordowanych w tym dniu córeczek. Ze zbiorów W. i E. Siemaszków (dar dra Wadiusza Kiesza)".