31. Boremel, powiat dubieński na Wołyniu. 1936-1943. Szkoła Powszechna. Kierownik szkoły Jerzy Zinkiewicz.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.