26. Złoczówka, gmina Boremel, powiat Dubieński, ok. 1935 r. Szkoła Powszechna. Kierownik szkoły Jerzy Zinkiewicz.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.