20. Złoczówka, gmina Boremel, powiat Dubieński, ok. 1935 r. Szkoła Powszechna.
Kierownik szkoły Jerzy Zinkiewicz. Prawdopodobnie żałoba po Marszałku Piłsudskim, czyli maj 1935 r.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.