2. Boremel, powiat dubieński na Wołyniu. 1924 r. Szkoła Powszechna. Nauczycielka po prawej stronie Janina Maria Lewandowska.
Tablicę podtrzymuje Jerzy Zinkiewicz (siedzi po lewej). Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.