18. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie.
J. Zinkiewicz, R. Kuncewicz, D. Cołota, W. Szczypcer.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.