16. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie.
J. Kiraczuk, R. Kuncewicz, W. Lewandowski, A. Paszkiewicz, J. Zinkiewicz.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.