12. Ostróg nad Horyniem, 1930 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie.
Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.