10. Poznań, 1929 r. Wycieczka uczniów Państwowego Gimnazjum w Łucku. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.