1. Boremel, powiat dubieński na Wołyniu. 1922 r. Szkoła Powszechna. Nauczycielka - Janina Maria Lewandowska.
Po lewej stronie trzej bracia Zinkiewicz: Jerzy, Jan i Leon. Ze zbiorów Jerzego Zinkiewicza, dar Hanny Bulskiej zd. Zinkiewicz.