Spis artykułów

Duchowni katoliccy zamordowani w latach 1939-1946 przez nacjonalistów ukraińskich
(bojówkarzy OUN, upowców / banderowców, policjantów ukraińskich i Ukraińców
z Dywizji SS-Galizien) na terenach przedwojennych województw: wołyńskiego, lwowskiego,
stanisławowskiego, tarnopolskiego, poleskiego i lubelskiego

Ewa Siemaszko

  Województwo wołyńskie

  1. Ks. Józef Aleksandrowicz, lat 74, proboszcz parafii; Zabłoćce (Zabołotce, Zabłotce) w powiecie Włodzimierz Wołyński (diec. łucka, dekanat Włodzimierz Wołyński), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 11.07.1943 podczas napadu na ko¶ciół, gdzie była odprawiana poranna msza.
  ¬ródła: 1 - s. 306; 7 - s. 193; 8 - s. 838.

  2. Ks. Karol Baran, lat 61, proboszcz parafii Korytnica w powiecie Włodzimierz Wołyński (diec. łucka, dekanat Włodzimierz Wołyński), 12.07.1943 uprowadzony przez nacjonalistów ukraińskich ze Stężarzyc, gdzie mieszkał,; do pobliskiego lasu i przerżnięty pił± w drewnianym korycie (między dwiema deskami).
  ¬ródła: 1 - s. 306; 7 - s. 187; 8 - s. 848; 10.

  3. Ks. Jerzy Cimiński, lat 28, proboszcz parafii Dederkały w powiecie Krzemieniec (diec. łucka, dekanat Krzemieniec), przebywaj±cy w go¶cinie u ks. Hieronima Szczerbickiego w Wołkowyjach w powiecie Dubno (diec. łucka, dekanat Beresteczko), zamordowany wraz z ks. Szczerbickim w 05.1943 przez nacjonalistów ukraińskich przez wrzucenie do studni i zasypanie ziemi± i kamieniami.
  ¬ródła: 1 - s. 307; 8 - s. 112.

  4. Ks. Stanisław Dobrzański, lat 38, proboszcz; parafii; Ostrówki w powiecie Luboml (diec. łucka, dekanat Luboml), zamordowany bestialsko 30.08.1943 przez; nacjonalistów ukraińskich podczas rzezi całej wsi. Wraz z księdzem zginęło co najmniej 476 osób, pocz±wszy od niemowl±t po starców.
  ¬ródła: 1 - s. 307; 7 - s. 132; 7a - s. 35,200; 8 - s. 502-511; 53.

  5. Ks. Michał Grodzicki, lat 44, proboszcz parafii Radów w powiecie Dubno (diec. łucka, dekanat Dubno), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w 1946 w okolicach Jarosławia.
  ¬ródła: 7 - s. 61.

  6. Ks. Stanisław Grzesiak, lat 35,; proboszcz parafii Skurcze w powiecie Łuck (dekanat Łuck), zastrzelony przez Ukraińców 16.01.1944 w Porycku w pow.; Włodzimierz Woł. (diec. łucka, dekanat Włodzimierz Wołyński), gdy podczas ewakuacji; ludno¶ci polskiej ewakuuj±cej się z kolonii Skurcze, poszedł do ko¶cioła, aby pomodlić się za zamordowanego w 1943 księdza Bolesława Szawłowskiego.
  ¬ródła: 1 - s. 306; 7 - s. 155; 8 - s. 899; 53.

  7. Ks. Jan Kotwicki, lat 45, proboszcz parafii Sokól (Sokul) w powiecie Łuck (diec. łucka, dekanat Kołki), 11.07.1943 zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich podczas napadu na ko¶ciół w osadzie Chrynów (Chrenów) w powiecie Włodzimierz Wołyński (diec. łucka, dekanat Włodzimierz Wołyński), gdy odbywała się msza ¶w. - zastrzelony wraz z grup± kobiet, przy próbie ucieczki przez zakrystię.
  ¬ródła: 1 - s. 306; 7 - 186; 8 - s. 825-827; 10.

  8. Ks. Bolesław Szawłowski, lat 43, proboszcz parafii Poryck w powiecie Włodzimierz Wołyński (diec. łucka, dekanat Włodzimierz Wołyński), ciężko ranny 11.07.1943 podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na ko¶ciół, w którym rozpoczynała się niedzielna msza ¶w., zmarł tego lub następnego dnia.
  ¬ródła: 1 - s. 306; 7 - s. 69; 8 - s. 896-899.

  9. Ks. Hieronim Szczerbicki, lat 32, proboszcz parafii Tesłuhów i Łysin w powiecie Dubno (diec. łucka, dekanat Beresteczko), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w pobliskich Wołkowyjach (diec. łucka, dekanat Beresteczko) w 05.1943 wraz z przybyłym do niego drugim księdzem (Jerzym Cimińskim). Obaj księża zostali wrzuceni do studni o głęboko¶ci 16 m i zasypani ziemi± i kamieniami.
  ¬ródła: 1 - s. 307; 7 - s. 55; 8 - s. 112.

  10. Ks. Konstanty Turzański, lat 44, proboszcz parafii; Wyszogródek (Wyżgródek) w; powiecie Krzemieniec (diec. łucka, dekanat Krzemieniec), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w 07.1943, jednocze¶nie ze 150 Polaków zgromadzonymi w ko¶ciele, głównie uchodĽcami z okolicy.
  ¬ródła: 2; - s. 382; 7 - s. 128; 8 - s. 477; 14.

  11. Ks. Piotr Walczak, katecheta i prawdopodobnie proboszcz parafii Ławrów w powiecie Łuck (diec. łucka, dekanat Łuck), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w 03.1943 w s±siedniej kolonii Poznanka (pow. Łuck) -; po pobiciu wrzucony żywcem do studni wraz z dwiema osobami-domownikami.
  ¬ródła: 8 - s. 602;

  12. Ks. Baka (imię nie ustalone), proboszcz parafii greckokatolickiej w okolicach Sanoka,; zamordowany wraz z rodzin± w 1943 r. w Aleksandrii w powiecie Równe (diec. łucka, dekanat Równe) za odprawianie nabożeństw dla Polaków w miejscowym ko¶ciele katolickim.
  ¬ródła: 53.

  13. Ks. Serafin Jarosiewicz, lat 47, proboszcz parafii grekokatolickiej Tutowicze w powiecie Sarny,; żywcem spalony w 26.05.1943 przez nacjonalistów ukraińskich w cerkwi greckokatolickiej w Żabczu w powiecie Łuck wraz 4 Polakami, których rzekomo miał ukryć. Proboszcz krytycznie oceniał działalno¶ć; nacjonalistów ukraińskich.
  ¬ródła: 1 - s. 307; 8 - s. 552; 9 - s. 36; 18; 53.

  14. Kleryk Józef Harmata, lat 21, przebywaj±cy u rodziny w parafii Ostrówki w powiecie Lubomi (diec. łucka, dekanat Luboml), zamordowany przez; nacjonalistów ukraińskich bestialsko 30.08.1943 wraz z proboszczem i co najmniej 476 parafianami.
  ¬ródła: 7a - s. 202; 8 - s. 502-511;

  15. O. Kamil Sylwester od ¶w. Eliasza Gleczman, lat 61, z klasztoru karmelitów bosych w Wi¶niowu Nowym w; powiecie Krzemieniec (diec. łucka, dekanat Krzemieniec), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich tuż po 20.02.1944, kiedy podstępnie wdarli się na teren klasztoru i dokonali rzezi zgromadzonych uciekinierów polskich z okolic.
  ¬ródła: 7 - s. 127; 8 - s. 472-474.

  16. O. Ludwik Wrodarczyk, lat 36, oblat, proboszcz parafii Okopy w powiecie Sarny (diec. łucka, dekanat Sarny), po porwaniu przez nacjonalistów ukraińskich z ko¶cioła podczas napadu na wie¶ Okopy,; był najpierw w s±siedniej wsi Karpiłówka 7.12.1943 przesłuchiwany, bity i torturowany w domu dwu sióstr-Ukrainek, a następnie męczennika położono na ¶niegu, rozcięto mu klatkę piersiow± i wyjęto pulsuj±ce serce.
  ¬ródła: 2; - s. 382; 7 - s. 180-181; 8 - s. 763,765-767; 9a - s. 150-153; 14; 53.

  17. Br.; Cyprian Jan od ¶w. Michała Lasoń, z klasztoru karmelitów bosych w Wi¶niowu Nowym w; powiecie Krzemieniec (diec. łucka, dekanat Krzemieniec), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich tuż po 20.02.1944, kiedy podstępnie wdarli się na teren klasztoru i dokonali rzezi zgromadzonych uciekinierów polskich z okolic.
  ¬ródła: 7 - s. 127; 8 - s. 472-474.


  Województwo lwowskie

  1. Ks. Albin Barna¶, lat 40, proboszcz parafii; Szutowa w powiecie Jaworów, 20/21.02.1944 uprowadzony wraz z 9 parafianami przez nacjonalistów ukraińskich i razem z nimi zamordowany.
  ¬ródła: 3 - s.772; 4 - s. 150,164,360; 26; 40.

  2. Ks. Marian Kłonowski, lat 39, administrator parafii Chlebowice Wielkie w powiecie Bóbrka (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), zamordowany 25.08.1944 przez nacjonalistów ukraińskich, ponieważ odbierał od Ukraińców zrabowane rzeczy z plebanii.
  ¬ródła: 1 - s. 408; 9 - 135-136; 32.

  3. Ks. Józef Kopeć, lat 32, wikariusz w parafii Torownica w powiecie Dobromil, zastrzelony 12.07.1944 przez nacjonalistów ukraińskich na plebanii.
  ¬ródła: 24; 43.

  4. Ks. Kruszyński (imię nieznane), proboszcz parafii greckokatolickiej Bonów w powiecie Jaworów, zamordowany 10.05.1944 przez nacjonalistów ukraińskich za sprzyjanie Polakom (wg innej wersji za; moskalofilstwo).
  ¬ródła: 3 - s. 493; 5 - s. 105.

  5. Ks. Stanisław Kwiatkowski, lat 64, proboszcz parafii ¦wirz w powiecie Bóbrka (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), 14.02.1944 zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich z dwojgiem ludzi (furmanem Ukraińcem Kirył± Kisiłem; i przechodniem Pawłem Komarem, który rozpoznał napastników), gdy wracał z Przemy¶lan z pogrzebu ks. Józefa Kaczorowskiego.
  ¬ródła: 1 - s. 409; 2; - s. 131,392; 3 - s. 589,759,836; 4 - s. 340,359,391,396; 5 - s. 37; 9 - s. 55,140; 17; 37; 48.

  6. Ks. Jan Mazur, lat 36, proboszcz parafii Tarnawka w powiecie Dobromil, zastrzelony 11.07.1944 na plebanii przez policjantów ukraińskich.
  ¬ródła: N.R. 67/2003, s. 14, 42; 26.

  7. Ks. Józef Skrabalak, proboszcz parafii Budki Nieznanowskie w powiecie Kamionka Strumiłowa (archidiec. lwowska, dekanat Gliniany), 28.05.1944 ciężko ranny podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na wie¶ Temeszów (Tomaszów) w powiecie Brzozów (gdzie pełnił posługę duszpastersk± w miejscowej kaplicy), zmarł w szpitalu w Sanoku.
  ¬ródła: 9 - s. 29; 17.

  8. Ks. Marceli Zmora, lat 60, proboszcz parafii Husaków w powiecie Mo¶ciska, 19.07.1944 porwany przez nacjonalistów ukraińskich z Bojowic, gdzie mieszkał po spaleniu plebanii, torturowany w Miżyńcu i tam zamordowany.
  ¬ródła: 24; 44.

  9. Alumn Józef Janas z III kursu Seminarium Duchownego we Lwowie, zamordowany przez Ukraińców w 1939 w okolicach Buczacza (archidiec. lwowska, dekanat Buczacz). Bliższe dane o miejscu i okoliczno¶ciach zbrodni nieznane.
  ¬ródła: 9 - s. 27,56.

  10. O. Stanisław Mucha, administrator parafii ko¶cioła oo. bernardynów w Sokalu (powiat Sokal, archidiec. lwowska, dekanat Bełżec) zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 03.1944 w nieustalonych okoliczno¶ciach.
  ¬ródła: 9 - s. 42; 17.


  Województwo stanisławowskie

  11. Ks. Franciszek Bętkowski, lat 63, proboszcz parafii Żulin w powiecie Stryj (archidiec. lwowska, dekanat Stryj), 5/6.04.1944 bestialsko zamordowany na plebanii przez nacjonalistów ukraińskich - połamano mu ręce i nogi, i spalono z plebani±, zginęła też krewna księdza.
  ¬ródła: 1 - s. 406-407;; 3 - s. 783,836; 4 - s. 228,433; 9 - s. 135; 13; 17.

  12. Ks. Marian Bosak, proboszcz parafii Mariampol w powiecie Stanisławów (archidiec. lwowska, dekanat Konkolniki), po nieskutecznym donosie nacjonalistów ukraińskich do Niemców, który nie znalazł potwierdzenia w ¶ledztwie, wezwany przez Ukraińców 23.08.1941 noc± do urzędu gminnego i bestialsko zamordowany.
  ¬ródła: 3 - s. 836; 4 - 396; 9 - s. 90-91.

  13. Ks. Błażej Czuba, lat 55, administrator parafii Dołha Wojniłowska (Ziemianka) w powiecie Kałusz (archidiec. lwowska, dekanat Dolina), 4.04. lub 6.04.1944 spalony przez nacjonalistów ukraińskich wraz z 38 parafianami na strychu plebanii.
  ¬ródła: 4 - s. 124; 3 - s. 785,836; 9 - s. 70; 46.

  14. Ks. Józef Grzesiowski, lat 52, administrator parafii Pistyń w powiecie Kosów Huculski (archidiec. lwowska, dekanat Kołomyja), 24.07 lub 25.07.1943 uprowadzony przez nacjonalistów ukraińskich z plebanii, torturowany i uduszony sznurem w niedalekiej wsi Szeszory.
  ¬ródła: 4 - s. 181,330,340,381,396; 3 - s. 800,836; 9 - s. 89; 13.

  15. Ks. Michał Kucab, lat 44, administrator parafii Bednarów w powiecie Stanisławów (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), 9.02.1944; podstępnie wywołany na drogę; przez nacjonalistów ukraińskich i zastrzelony.
  ¬ródła: 1 - s. 405; 2 - s. 131; 3 - s. 589,836; 4 - s. 192,340,359,391,396; 5 - s. 37; 16; 42.

  16. Ks. Tadeusz Stroński, lat 44, administrator parafii Skomorochy Stare w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat Konkolniki), 12.10.1943 bestialsko zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich - po zmasakrowaniu zastrzelony.
  ¬ródła: 4 - s. 12,330,331,334,340,396,428; 3 - s. 836; 1 - 310; 9; - s. 91,118.

  17. Ks. Wiktor Szklarczyk, lat 65, administrator parafii Sarnki Dolne w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat Konkolniki), zamordowany 10.02.1944 przez nacjonalistów ukraińskich.
  ¬ródła: 1 - 405; 2 - s. 131; 3 - s. 836; 4 - s. 341,357,360,391,396; 5 - s. 37; 9; - s. 140-141.

  18. Ks. Antoni Wierzbowski, lat 38, proboszcz parafii Bybło w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat Konkolniki), 12.10.1943 uprowadzony przez nacjonalistów ukraińskich z plebanii wraz z nauczycielem Wróblem i zamordowany w lesie.
  ¬ródła: 3 - s. 836; 4 - s. 12,33,334,340,396; 9; - s. 91; 13.

  19. O. Witalis Borsuk, bernardyn, wikariusz parafii Fraga w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), 5.02.1944 zabity pałkami na drodze między Rohatynem a Frag±, gdy wracał do klasztoru, i utopiony w rzece.
  ¬ródła: 1 - s. 341,360,391,396; 9 - s. 141.

  20. O. Joachim Szafraniec, bernardyn, przeor klasztoru, administrator parafii Fraga w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), wraz z dwoma braćmi zakonnymi (Rochem Sałkiem i Euzebiuszem Kamińskim) zamordowany siekierami przez nacjonalistów ukraińskich 20.02.1944 podczas napadu na klasztor i wie¶; zginęło też 30 parafian.
  ¬ródła: 3 - s. 836; 4 - s. 341,360,391,396; 5 - s. 37; 9 - s. 140-141; 15..

  21. Br. Euzebiusz Kamiński, bernardyn w parafii Fraga w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), wraz z ojcem i bratem -; zakonnymi (Joachimem Szafrańcem i Rochem Sałkiem) zamordowany siekierami przez nacjonalistów ukraińskich 20.02.1944 podczas napadu na klasztor i wie¶; zginęło też 30 parafian.
  ¬ródła: 9; - s. 140-141; 15; 44.

  22. Br. Roch Sałek, lat 39, bernardyn w parafii Fraga w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), wraz z ojcem i bratem -; zakonnymi (Joachimem Szafrańcem i Euzebiuszem Kamińskim) zamordowany siekierami przez nacjonalistów ukraińskich 20.02.1944 podczas napadu na klasztor i wie¶; zginęło też 30 parafian.
  ¬ródła: 9; - s. 140-141; 15; 44.

  23. S. Helena Dżugara, lat 26, z parafii Podkamień Rohatyński w powiecie Rohatyn (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), 20.02.1944 podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na wie¶ zgwałcona i zamordowana wraz z około 50 osobami.
  ¬ródła: 4 - 341,344,360,396; 30.

  24. S. Franciszka Kosiorowska, ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Niżniowie w powiecie Tłumacz (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 7.03.1945 podczas napadu na klasztor wraz z dwiema siostrami.
  ¬ródła: 30.

  25. S. Agnieszka, lat ok. 60, szarytka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, pracuj±ca w parafii Derżów w powiecie Żydaczów (archidiec. lwowska, dekanat Stryj), 9.05.1944 zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich w ko¶ciele wraz z 20; lub 6 osobami i spalona wraz z ko¶ciołem.
  ¬ródła: 4 - s.159; 30.

  26. S. Józefa, lat ok. 60, szarytka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, pracuj±ca w parafii Derżów w powiecie Żydaczów (archidiec. lwowska, dekanat Stryj), 9.05.1944 zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich w ko¶ciele wraz z 20; lub 6 osobami i spalona wraz z ko¶ciołem.
  ¬ródła: 4 - s.159; 30.

  27. S. Wiktoria, lat ok. 60, szarytka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, pracuj±ca w parafii Derżów w powiecie Żydaczów (archidiec. lwowska, dekanat Stryj), 9.05.1944 zamordowana w ko¶ciele wraz z 20; lub 6 osobami i spalona wraz z ko¶ciołem.
  ¬ródła: 4 - s.159; 30.

  28. S. NN,; józefitka z klasztoru w Niżniowie w powiecie Tłumacz (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 7.03.1945 podczas napadu na klasztor wraz z dwiema siostrami (Franciszk± Kosiorowsk± i s. NN).
  ¬ródła: 30.

  29. S. NN,; józefitka z klasztoru w Niżniowie w powiecie Tłumacz (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 7.03.1945 podczas napadu na klasztor wraz z dwiema siostrami (Franciszk± Kosiorowsk± i s. NN).
  ¬ródła: 30.


  Województwo tarnopolskie

  30. Ks. Władysław Biliński, proboszcz parafii Kotów w powiecie Brzeżany (archidiec. lwowska, dekanat Brzeżany), zamordowany 8.09.1943 przez nacjonalistów ukraińskich na drodze między Litiatynem a Bażnikówk± podczas powrotu rowerem z odpustu w Litiatynie (archidiec. lwowska, dekanat Brzeżany).
  ¬ródła: 4 - s.11; 4 - s. 340,396; 3 - s. 836; 9; - s. 53; 21.

  31. Ks. Adam Drzyzga, lat 38, proboszcz parafii Sorocko w powiecie Skałat (archidiec. lwowska, dekanat Tarnopol). Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 23.11.1944 podczas prowadzenia konduktu pogrzebowego jednego z parafian, zamordowanego przez Ukraińców, na cmentarz w Sorocku. Wraz z księdzem zostało rozstrzelanych 50 parafian z konduktu.
  ¬ródła: 1 - s. 390-393,409,466; 9; - s. 142; 10.

  32. Ks. Michał Duszeńko, lat 55, administrator parafii Hallerczyn-Wysocko w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody) zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 2/3.09.1943 na plebanii; zastrzelony 7 kulami. Mordercami byli miejscowi Ukraińcy zainspirowani przez lokalnego księdza greckokatolickiego.
  ¬ródła: 1 - s. 296,354; 2; - s. 433; 3 - s. 743,836; 4 - s. 243,340,396,426; 9 - s. 45; 19.

  33. Ks. Marian Dziamarski, proboszcz parafii Nowosiółka-Bekerów (Bekersdorf) w powiecie Podhajce (archidiec. lwowska, dekanat Podhajce), 28.02.1945 uprowadzony przez nacjonalistów ukraińskich i zamordowany przy zastosowaniu tortur.
  ¬ródła: 9 - s. 121; 14.

  34. Ks. Szczepan Jurasz, lat ok. 60, kanonik, proboszcz parafii Czerwonogród; w powiecie Zaleszczyki (archidiec. lwowska, dekanat Horodenka), zmarł 2 lub 3.02.1945 na atak serca podczas napadu nacjonalistów ukraińskich ukryty w szczelinie skalnej.
  ¬ródła: 2; - s. 328; 3 - s. 1054; 9; - s. 83; 33; 18.

  35. Ks. Mikołaj Ignacy Ferens,; lat 50, administrator parafii Markowa w powiecie Podhajce (archidiec. lwowska, dekanat Konkolniki), zamordowany 15/16.01.1944 bestialsko siekierami i nożami przez nacjonalistów ukraińskich w Markowej. Podczas napadu zginęło też 31 parafian Polaków, a gospodyni Ukrainka została ranna.
  ¬ródła: 1 - s. 322,404; 2; - s. 410; 3 - s. 391,400,836; 4 - s. 15,22,331,340,396; 9; - s. 91; 50.

  36. Ks. Stanisław Fijałkowski, lat 51, proboszcz parafii Poczajów (diec. łucka, dekanat Krzemieniec) w powiecie Krzemieniec, województwie wołyńskim, zamordowany 12.03.1944 przez rozbicie głowy i r±k podczas napadu Ukraińców z Dywizji SS-Galizien i bojówek UPA na klasztor w Podkamieniu w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody). Zgin±ł wraz z trzema braćmi zakonnymi (Kryspinem Rogowskim, JuĽw± Garciaszem, Janem Fr±czykiem) i ponad 100 polskimi uchodĽcami z okolic przed rzeziami ukraińskimi.
  ¬ródła: 1 - s. 365; 4 - s. 347,397; 7 - s. 118; 9 - s. 48; 10.

  37. Ks. Józef Kaczorowski, lat 38, administrator parafii Wołków w powiecie Przemy¶lany (archidiec. lwowska, dekanat Brzeżany), zastrzelony 11.02.1944 podczas napadu 20-osobowej bojówki nacjonalistów ukraińskich obok probostwa pod figur±, matka postrzelona na strychu zmarła w szpitalu w Przemy¶lanach.
  ¬ródła: 1 - s. 408; 2; - s. 131,386,392; 3 - s. 589,759,836; 4 - s. 340,359,391,396; 5 - s. 37; 9 - s. 55,140.

  38. Ks. Michał Karczewicz, proboszcz parafii Zabojki w powiecie Tarnopol (archidiec. lwowska, dekanat Tarnopol), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 31.01.1945. Bliższe dane o okoliczno¶ciach zbrodni nieustalone.
  ¬ródła: 9; - s. 29,142; 12.

  39. Ks. Teodor Kasperski, lat 76, proboszcz parafii Winiatyńce w powiecie Zaleszczyki (archidiec. lwowska, dekanat Borszczów), ofiara napadu nacjonalistów ukraińskich 30.09/1.10.1943 na probostwo, podczas którego księdza porwano wraz z 5 mężczyznami, pędz±c maltretowano, ale puszczono, jednakże; w wyniku doznanych urazów po długiej ciężkiej chorobie zmarł 16.02.1945.
  ¬ródła: 4 - s. 336; 9; - s. 44; 21.

  40. Ks. Władysław Klakla, lat 31, wikariusz w parafii Mogilnica w powiecie Trembowla (archidiec. lwowska, dekanat Trembowla), 14.09.1943 zabity przez nacjonalistów ukraińskich podczas jazdy poci±giem relacji Trembowla-Lwów i wyrzucony z poci±gu.
  ¬ródła: 1 - s. 131, 297,351; 3 - s. 836; 4 - s. 340,359; 9; - s. 147; 13; 39.

  41. Ks. Andrzej Kra¶nicki, lat 48, proboszcz parafii Jazłowiec w powiecie Buczacz (archidiec. lwowska, dekanat Jazłowiec), 8.12.1943 torturowany przez nacjonalistów ukraińskich na plebanii, wyrzucony przez okno ze strychu na chodnik, wywieziony i utopiony w pobliskim jeziorze.
  ¬ródła: 3 - s. 568,836; 4 - s. 340,396; 9; - s. 86; 22; 29.

  42. Ks. Jan Kuszyński, lat 29, wikariusz w parafii Toporów w powiecie Radziechów (archidiec. lwowska, dekanat Busk), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 14.02.1944 na plebanii wraz z 8 parafianami. Napad organizował ukraiński ksi±dz greckokatolicki Jan Kozak z synem Wańk±.
  ¬ródła: 1 - s. 405; 2; - s. 131,400-401; 3 - s. 589,836; 4 - s. 340,359,396; 5 - s. 37; 9; - s. 60; 13; 31.

  43. Ks. Bronisław Majka, lat 30, wikariusz w parafii Tłuste w powiecie Zaleszczyki (archidiec. lwowska, dekanat Jazłowiec), porwany z plebanii i zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 15.09.1943 razem z ks. Stanisławem Szkodzińskim koło pobliskich wsi Myszków lub Szypowce.
  ¬ródła: 1 - 298; 2; - s. 402; 3 - s. 836;4 - s. 41,336,340,396; 9; - s. 85; 13; 34.

  44. Ks. Józef Pikota, lat 32, administrator parafii Pieniaki w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody), uprowadzony i zamordowany 27.02.1944; przez nacjonalistów ukraińskich.
  ¬ródła: 1 - s. 355,405; 3 - s. 836; 4 - s. 391,396; 5 - s. 72; 9; - s. 45,52; 10; 20.

  45. Ks. Karol Procyk, lat 67, proboszcz parafii Baworów w powiecie Tarnopol (archidiec. lwowska, dekanat Tarnopol), porwany przez nacjonalistów ukraińskich 2.11.1943, torturowany i zamordowany w lesie koło wsi.
  ¬ródła: 1 - s. 313,467; 3 - s. 836; 4 - s. 340,359,396; 5 - s. 26; 9; - s. 142; 11.

  46. Ks. Wojciech Rogowski, proboszcz parafii Majdan w powiecie Kopyczyńce (archidiec. lwowska, dekanat Czortków), 25/26.01.1945 zraniony przez nacjonalistów ukraińskich podczas napadu na ko¶ciół, w którym schronili się parafianie, zmarł. Zginęło wówczas ponad 70 parafian.
  ¬ródła: 9; - s. 65; 14.

  47. Ks. Włodzimierz Siekierski, lat 33, wikariusz w parafii Koszlaki w powiecie Zbaraż (archidiec. lwowska, dekanat Sałat), 5.11.1944 porwany i zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich.
  ¬ródła: 1 - s. 409; 14.

  48. Ks. Józef Suszczyński, lat 35, administrator parafii Bobulińce w powiecie Buczacz; (archidiec. lwowska, dekanat Podhajce) zastrzelony na plebanii 14.03.1944; przez nacjonalistów ukraińskich. Zginęło wówczas także 32 parafian.
  ¬ródła: 1 - s. 161,350,360,408; 3 - s. 836; 4 - s. 397; 9; - s. 121; 50; 41.

  49. Ks. Stanisław Szkodziński, lat 56, dziekan, proboszcz parafii Tłuste w powiecie Zaleszczyki (archidiec. lwowska, dekanat Jazłowiec), porwany z plebanii i zamordowany nacjonalistów ukraińskich 15.09.1943 razem z księdzem Bronisławem Majk± przez koło pobliskich wsi Myszków lub Szypowce.
  ¬ródła: 1 - 298; 2; - s. 402; 3 - s. 836; 4 - s. 41,336,340,396; 9; - s. 85; 13; 29.

  50. Ks. Stanisław Szczepankiewicz, lat 38, administrator parafii Ihrowica w powiecie Zbaraż (archidiec. lwowska, dekanat Tarnopol). Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 24.12.1944 podczas napadu na plebanię. Zginęła też najbliższa rodzina księdza, w tym matka.
  ¬ródła: 1 - s. 400-401,409,483; 9; - s. 142; 10.

  51. Ks. Jan Walniczak, proboszcz parafii Kociubińce w powiecie Kopyczyńce (archidiec. lwowska, dekanat Czortków), zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 7.02.1944 podczas napadu na plebanię, wraz z organist± Albinem Łobockim, 5 innymi Polakami i 4 Ukraińcami, którzy sprzyjali Polakom.
  ¬ródła: 2; - s. 326; 3 - s. 1054; 9; - s. 62; 14; 25.

  52. Ks. Józef Wieczorek, proboszcz parafii Pieniaki w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody), 26.06.1941 zastrzelony przez nacjonalistów ukraińskich w okolicy wsi.
  ¬ródła: 9; - s. 52; 32.

  53. Ks. Jan Wiszniowski, lat 32, administrator parafii Sokołówka Hetmańska w powiecie Złoczów (archidiec. lwowska, dekanat Busk), podczas napadu; nacjonalistów ukraińskich na wie¶ i plebanię 28.02.1944 porwany i zamordowany przy próbie ucieczki. Ukraińcy uprzedzali księdza, że nic mu nie grozi, a parę dni póĽniej napadli.
  ¬ródła: 1 - s. 406; 2; - s. 398, s. 399; 3 - s. 836; 4 - s. 391,396; 9; - s. 59; 17.

  54. Ks. Władysław Żygiel, lat 39,; administrator parafii Bieniawa; w powiecie Podhajce (archidiec. lwowska, dekanat Podhajce), zastrzelony 13.02.1944 na plebanii przez nacjonalistów ukraińskich. Zamordowana została też gospodyni księdza.
  ¬ródła: 1 - s. 369,406; 2; - s. 131; 3 - s. 589,836; 4 - 30,331,341,360,391,396; 5 - s. 37; 9; - s. 121; 14; 38;36; 47;

  55. Kleryk NN (imię lub nazwisko Florek ?), prawdopodobnie z parafii Przemy¶lany w powiecie Przemy¶lany (archidiec. lwowska, dekanat ¦wirz), bestialsko zamordowany 17.02.1944 przez nacjonalistów ukraińskich, gdy wracał z pogrzebu Polaków torturowanych i powieszonych 16.02.1944 we wsi Krosienko.
  ¬ródła: 4 - s. 344; 45.

  56. Br. Jan Fr±czyk, lat 58, dominikanin w klasztorze w Podkamieniu w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody), zamordowany 12.03.1944 podczas napadu Ukraińców z Dywizji SS-Galizien i bojówek UPA na klasztor. Roztrzaskano mu głowę. Zgin±ł wraz z dwoma braćmi zakonnymi (Kryspinem Rogowskim, JuĽw± Garciaszem), księdzem Stanisławem Fijałkowskim, proboszczem z Poczajowa (pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie, diec. łucka, dekanat Krzemieniec); i ponad 100 polskimi uchodĽcami z okolic przed rzeziami ukraińskimi.
  ¬ródła: 1 - s. 366; 3 - s. 418; 4 - s. 347; 9; - s. 48; 13.

  57. Br. JuĽwa Garciasz (często błędnie jako Gracjan JóĽwiak), lat 49, dominikanin w klasztorze w Podkamieniu w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody), zamordowany 12.03.1944 podczas napadu Ukraińców z Dywizji SS-Galizien i bojówek UPA na klasztor. Został znaleziony w ubikacji; w kałuży zastygłej krwi. Zgin±ł wraz z dwoma braćmi zakonnymi (Kryspinem Rogowskim, Janem Fr±czykiem), księdzem Stanisławem Fijałkowskim, proboszczem z Poczajowa (pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie); i ponad 100 polskimi uchodĽcami z okolic przed rzeziami ukraińskimi.
  ¬ródła: 1 - s. 366; 3 - s. 418; 4 - s. 347; 9; - s. 48; 13.

  58. Br. Kryspin Karol Rogowski, lat 77, dominikanin w klasztorze w Podkamieniu w powiecie Brody (archidiec. lwowska, dekanat Brody), zamordowany 12.03.1944 podczas napadu Ukraińców z Dywizji SS-Galizien i bojówek UPA na klasztor. Zgin±ł wraz z dwoma braćmi zakonnymi (JuĽw± Garciaszem, Janem Fr±czykiem), księdzem Fijałkowskim, proboszczem z Poczajowa (pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie) i ponad 100 polskimi uchodĽcami z okolic przed rzeziami ukraińskimi.
  ¬ródła: 1 - s. 366; 2 - s. 418; 3 - s. 454; 4 - s. 347; 13.

  59. S. Anastazja Izmaela Bartosz, lat 66, służebniczka starowiejska,; z parafii Połowce w powiecie Czortków (archidiec. lwowska, dekanat Jazłowiec) prowadz±ca ochronkę i przedszkole, porwana 16.01.1944 z Połowiec przez nacjonalistów ukraińskich wraz z drug± siostr± i 26 osobami-cywilami, w tym 5 Ukraińcami spokrewnionymi z Polakami, została pokłuta i uduszona powrozami, pozbawiona ubrania; wraz z innymi ofiarami znaleziona w ¶wieżej mogile w lesie Bielawina koło Jagielnicy podczas polowania zorganizowanego przez Niemców.
  ¬ródła: 3- s. 418; 4 - s. 51; 9; - s. 87-88; 16.

  60. S. Amelia Witolda Borkowska, lat 41, służebniczka starowiejska,; z parafii Połowce w powiecie Czortków (archidiec. lwowska, dekanat Jazłowiec) prowadz±ca ochronkę i przedszkole, porwana 16.01.1944 z Połowiec przez nacjonalistów ukraińskich wraz z drug± siostr± i 26 osobami-cywilami, w tym 5 Ukraińcami spokrewnionymi z Polakami, została pokłuta i uduszona powrozami, pozbawiona ubrania; wraz z innymi ofiarami znaleziona w ¶wieżej mogile w lesie Bielawina koło Jagielnicy podczas polowania zorganizowanego przez Niemców.
  ¬ródła: 3 - s. 418; 4 - s. 51; 9; - s. 87-88; 16.

  61. S. Henryka Bronikowska, szarytka z klasztoru w Nyrkowie w powiecie Zaleszczyki, zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 2 lub 3.02.1945 podczas napadu na; klasztor; miała roztrzaskan± głowę i twarz.
  ¬ródła: 18; 24; 33.

  62. S. Beata Kogut z nieznanego zgromadzenia zakonnego, w Petlikowcach Starych w powiecie Buczacz (archidiec. lwowska, dekanat Podhajce) została zastrzelona 16.04.1944 wraz z 4 osobami w ko¶ciele przez grupkę nacjonalistów ukraińskich - dwu żołnierzy z Dywizji SS-Galizien i trzech banderowców.
  ¬ródła: 6 - s. 165-166.

  63. S. Klara Linowska, szarytka z klasztoru w Nyrkowie w powiecie Zaleszczyki, zamordowana przez wbicie noża w plecy 2 lub 3.02.1945 podczas napadu na; klasztor.
  ¬ródła: 18; 24; 33.

  64. S. Laetitia Jadwiga Szembek, ze Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP w Jazłowcu w powiecie Buczacz (archidiec. lwowska, dekanat Jazłowiec), zamordowana w listopadzie 1943 przez nacjonalistów ukraińskich w lesie podczas jazdy z Niżniowa do Jazłowca.
  ¬ródła: 22.

  65. S. Anna Żarkowska, lat 62, służebniczka starowiejska prowadz±ca sierociniec i kaplicę w Hnilicach Wielkich w powiecie Zbaraż (archidiec. lwowska, dekanat Skałat), zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 2.11.1944 wraz z drug± siostr± - uduszona sznurami na podwórzu i zakopana.
  ¬ródła: 9; - s. 126; 15.

  66. S. Antonina Helena Żarkowska, lat 51, rodzona siostra Anny, służebniczka starowiejska prowadz±ca sierociniec i kaplicę w Hnilicach Wielkich w powiecie Zbaraż (archidiec. lwowska, dekanat Skałat), zamordowana przez nacjonalistów ukraińskich 2.11.1944 wraz z drug± siostr± - uduszona sznurami na podwórzu i zakopana.
  ¬ródła: 9; - s. 126; 15.


  Województwo poleskie

  84. Ks. Józef Szostak, lat 38, proboszcz parafii Małe Hołoby w powiecie Kamień Koszyrski, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w lesie na drodze między Pniewnem a Skomorochami 24.06.1943 podczas powrotu z odpustu w Lubieszowie wraz z br. Piotrem Mojsijankiem, pijarem z zakonu w Lubieszowie.
  ¬ródła: 14; 52; 53.

  85. O. Kasjan Józef Czechowicz, kapucyn, zamordowany w 06.1943 przez utopienie w studni na terenie gminy Lubieszów w powiecie lubieszowskim.
  ¬ródła: 52; 53.

  86. Br. Sylwester Stefan Hładzio, pijar z zakonu w Lubieszowie w powiecie Kamień Koszyrski, zamordowany w 07.1943 w podziemiach klasztoru w Lubieszowie.
  ¬ródła: 52; 53.

  87. Br. Piotr Mojsijanek, pijar z zakonu w Lubieszowie w powiecie Kamień Koszyrski zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w lesie na drodze z Lubieszowa do Małych Hołób 24.06.1943 podczas powrotu z odpustu w Lubieszowie wraz z ks. Józefem Szostakiem.
  ¬ródła: 14; 52; 53.

  88. S. Jadwiga Alojza Gano, sercanka, przełożona klasztoru w Lubieszowie w powiecie Kamień Koszyrski, 9.11.1943 podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na miasteczko spalona żywcem z drug± siostr± oraz około 200 mieszkańcami Lubieszowa.
  ¬ródła: 28; 49; 52; 53.

  89. S. Andrzeja Maria Osakowska, sercanka, z klasztoru w Lubieszowie w powiecie Kamień Koszyrski, 9.11.1943 podczas napadu nacjonalistów ukraińskich na miasteczko spalona żywcem z drug± siostr± oraz około 200 mieszkańcami Lubieszowa.
  ¬ródła: 28; 49; 52; 53;


  Województwo lubelskie

  1. Ks. Jakub Jachuła, lat 41, proboszcz parafii Klesztów w powiecie Chełm, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 13.04.1944.
  ¬ródła: 26.

  2. Ks. Władysław Jacniacki, lat 60, proboszcz parafii Nabróż, w powiecie … , zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich 8.10.1943.
  ¬ródła: 26.

  3. Ks. Błażej Nowosad, lat 40, proboszcz parafii Potok Górny, w powiecie Hrubieszów, zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich; 13.12.1943.
  ¬ródła: 27.

  4. Ks. Zygmunt Pisarski, lat 42, proboszcz parafii Gdaszyn, w powiecie … , zamordowany 01.1944 przez Ukraińców z Dywizji SS-Galizien.
  ¬ródła: 27.

  5. Ks. Marceli Weiss, lat 71, proboszcz parafii Lubień w powiecie Włodawa, zamordowany 1.01.1941 przez gestapo na podstawie fałszywych donosów nacjonalistów ukraińskich.
  ¬ródła: 30.

  6. S. Longina (Wanda Trudzińska) z Zakładu dla Sierot Wojennych w Turkowicach, w powiecie Hrubieszów, 15.05.1944 zamordowana wraz z 7 wychowankami przez nacjonalistów ukraińskich w lesie obok kol. Modryń.
  ¬ródła: 21.


  Duchowni katoliccy jako ofiary zbrodni niemiecko-ukraińskich i sowiecko-ukraińskich

  1. Ks. Piotr Bieńko, proboszcz parafii Kowalówka w powiecie Buczacz, województwo tarnopolskie (archidiec. lwowska, dekanat Buczacz),; aresztowany 17.12.1943 przez gestapo wskutek donosów policji ukraińskiej,; zmarł w więzieniu w Czortkowie na tyfus plamisty.
  ¬ródła: 23.

  2. Ks. Czesław Broda, lat 55, proboszcz parafii Leżajsk w powiecie Łańcut, województwo lwowskie, aresztowany 12.12.1940 na podstawie donosów ukraińskich przez Niemców, zmarł w obozie w Dachau.
  ¬ródła: 42.

  3. Ks. Michał D±browski, lat 27, proboszcz parafii Derażne w powiecie Kostopol, województwo wołyńskie (diec. łucka, dekanat Równe), aresztowany na skutek prowokacji ukraińskich i zastrzelony przez Niemców 17.04.1942 w lesie pod Kostopolem.
  ¬ródła: 8 - s. 220,321; 10; 53.

  4. Ks. Jan Gach, z parafii Kotów w powiecie Brzeżany, województwo tarnopolskie (archidiec. lwowska, dekanat Brzeżany), 19.09.1939 wskazany przez Ukraińców Sowietom jako strzelaj±cy z karabinu do przejeżdżaj±cego wojska sowieckiego i następnie rozstrzelany przez Sowietów przed ko¶ciołem pomimo rewizji, która nie potwierdziła oskarżenia.
  ¬ródła: 3 - s. 179; 9; - s. 27; 16.

  5. Ks. Stanisław Gustkowicz, administrator ko¶cioła filialnego parafii Cieszanów w powiecie Lubaczów, województwo lwowskie, aresztowany w 1943 przez policję ukraińsk± pod zarzutem przynależno¶ci do tajnej polskiej organizacji, więziony we Lwowie i O¶więcimiu, gdzie zgin±ł w nieustalonych okoliczno¶ciach.
  ¬ródła: 9; - s. 119; 17; 18.

  6. Ks. Marcin Kędzierski, lat 51, proboszcz parafii; Jarocin w powiecie Nisko, województwo lwowskie, zamordowany 12.06.1943 przez karn± ekspedycję złożon± z Niemców i policjantów ukraińskich - był; maltretowany, pchnięty nożem i wrzucony do pal±cych się zabudowań. Wraz z nim zginęły gospodyni, dwie staruszki i rodzina gospodarzy z s±siedztwa.
  ¬ródła: 42.

  7. Ks. Innocenty Wacław Majewski, lat 47, proboszcz parafii Mielnica w powiecie Kowel, województwo wołyńskie (diec. łucka, dekanat Kowel), zamordowany 18.03.1943 w grupie 17 osób, przedstawicieli miejscowej inteligencji, przez ekspedycję karn± złożon± z Niemców i policjantów ukraińskich, którzy wskazali na Polaków jako komunistów. Ofiary wyci±gano z domów wczesnym rankiem, wi±zano ręce drutem kolczastym, pędzono w kierunku s±siedniego Wielicka i w lesie mordowano.
  ¬ródła: 8 - s. 398; 53.

  8. Ks. Leon Perucki, wikariusz w parafii Kowalówka w powiecie Buczacz, województwo tarnopolskie (archidiec. lwowska, dekanat Buczacz),; aresztowany 17.01.1944 przez gestapo wskutek donosów policji ukraińskiej,; rozstrzelany w więzieniu w Stanisławowie.
  ¬ródła: 23.

  9. Ks. Józef Smaczniak, proboszcz parafii Nadwórna w powiecie Nadwórna, województwo stanisławowskie (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), aresztowany w 1942 przez policję ukraińsk± pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rz±du RP na emigracji, zgin±ł lipcu 1942 w więzieniu w Stanisławowie.
  ¬ródła: 9; - s. 127, 17.

  10. Ks. Franciszek Szarzewicz, lat 49, proboszcz parafii Stojanów w powiecie Radziechów, województwo tarnopolskie (archidiec. lwowska, dekanat Busk), 15/16.07.1944 zastrzelony przez żołnierzy frontowych w wyniku fałszywego oskarżenia przez Ukraińców.
  ¬ródła: 1 - s. 407; 9; - s. 17; 61;

  11. Ks. Bolesław Szczurowski, wikariusz w parafii Otynia w powiecie Tłumacz, województwo stanisławowskie (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), aresztowany w końcu 1943przez policję ukraińsk±, przekazany do gestapo, zagin±ł bez wie¶ci.
  ¬ródła: 30.

  12. Ks. Edward Tabaczkowski, proboszcz parafii Kałusz (powiat Kałusz), województwo stanisławowskie (archidiec. lwowska, dekanat Dolina), aresztowany przez ukraińsk± policję na podstawie fałszywych donosów nacjonalistów ukraińskich, osadzony w więzieniu w Stanisławowie, gdzie zmarł 20.10.1942.
  ¬ródła: 9 - s. 29; 28.

  13. Ks. dr Lucjan Tokarski, lat 54, katecheta w Stanisławowie (powiat Stanisławów), województwo stanisławowskie (archidiec. lwowska, dekanat Stanisławów), w 1941 po wkroczeniu Niemców aresztowany przez gestapo na podstawie list sporz±dzonych przez OUN i stracony wraz z ogromn± grup± inteligencji polskiej.
  ¬ródła: 26.

  14. Ks. Jan Witek, proboszcz parafii Szczurowice w powiecie Radziechów (archidiec. lwowska, dekanat Brody), województwo tarnopolskie,; aresztowany 25.05.1943 przez policję ukraińsk± zgin±ł w niewyja¶nionych okoliczno¶ciach w więzieniu.
  ¬ródła: 30.


  ¬ródła informacji:

  1. Ks. Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej, Kraków 1996.
  2. Lucyna Kulińska Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludno¶ci polskich Kresów w latach 1943-1947, t. I, Kraków 2002.
  3. Lucyna Kulińska, Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludno¶ci polskich Kresów w latach 1943-1947. Dokumenty i materiały zgromadzone przez działaczy i członków KZW, t. II, Kraków 2001.
  4. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w ¶wietle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944, Fundacja czynu niepodległo¶ciowego, Kraków 2003
  5. Lucyna Kulińska i Adam Roliński, Kwestia ukraińska i eksterminacja ludno¶ci polskiej w Małopolsce Wschodniej w ¶wietle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942-1944, Kraków 2004.
  6. Henryk Komański, Szczepan Siekierka Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1945, Wrocław 2004.
  7. Leon Popek, ¦wi±tynie Wołynia, Lublin 1997.
  7a. Leon Popek, Wołyński testament, Lublin 1997.
  8. Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludno¶ci polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000.
  9. Ks. bp Wincenty Urban, Droga krzyżowa archidiecezji lwowskiej w latach II wojny ¶wiatowej 1939-1945, Wrocław 1983.
  9a. Leon Żur, Mój wołyński epos, Suwałki 1997.
  "Na Rubieży" - czasopismo historyczno-publicystyczne Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu - dalej w skrócie N.R.
  10. N.R. 3/1993, s. 11;
  11. N.R. 3/1993, s. 11,13;
  12. N.R. 3/1993 (4), s. 13-14;
  13. N.R. 5(6)/1993 , s. 14;
  14. N.R. 1(7)/1994, s.13;
  15. N.R.; 2(8)/1994, s. 10;
  16. N.R. 3(9)/1994, s. 12;
  17. N.R.; 4(10)/1994, s. 3;
  18. N.R. 1(11)/1995, s. 3;
  19. N.R. 2(12)/1995, s. 4;
  20. N.R. 2(12)/1995, s. 24;
  21. N.R. 3(13)/1995, s. 16;
  22. N.R. 4(14)/1995, s. 13;
  23. N.R. 4(14)/1995, s. 15;
  24. N.R.; 4(18)/1996, s. 6;
  25. N.R. 2(21)/1997, s. 27;
  26. N.R. 4(18)/1997, s. 5;
  27. N.R. 4(18)/1997, s. 6;
  28. N.R. 30/1998, s. 37;
  29. N.R. 30/1998, s. 38;
  30. N.R. 52/2001, s. 13;
  31. N.R. 52/2001, s. 44,48;
  32. N.R. 4(5)/1993, s. 13;
  33. N.R. 57/2002, s. 45;
  34. N.R. 57/2002, s. 54;
  35. N.R. 59/2002, s. 3;
  36. N.R. 59/2002, s. 20;
  37. N.R. 59/2002, s. 20,30;
  38. N.R. 63/2002, s. 22-23;
  39. N.R. 63/2002, s. 34;
  40. N.R. 65/2003, s. 35;
  41. N.R. 4(14)/1995, s. 11;
  42. N.R. 65/2003, s. 36;
  43. N.R. 66/2003, s. 29;
  44. N.R. 66/2003, s. 30;
  45. N.R. 59/2002, s. 24;
  46. N.R. 66/2003, s. 50;
  47. N.R. 67/2003, s. 13-14;
  48. N.R. 59/2002, s. 27;
  49. N.R. 67/2003, s. 25;
  50. N.R. 77/2005, s. 26-27;
  51. N.R. 67/2003, s.14;
  Inne Ľródła:
  52. List Zbigniewa Małyszczyckiego, byłego mieszkańca województwa poleskiego, powiatu Lubieszów, do redakcji czasopisma "Na Rubieży" z 13.01.2004 (kserokopia w posiadaniu autorki.
  53. Uwagi dra Leona Popka do opracowania E. Siemaszko "Duchowni katoliccy..."


  Opracowanie: mgr Ewa Siemaszko - współautorka (wraz z ojcem Władysławem Siemaszko) dwutomowej pracy "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludno¶ci polskiej Wołynia 1939-1945", Lublin 2000, nagrodzonej Nagrod± Przegl±du Wschodniego 2000 i Nagrod± im. Józefa Mackiewicza 2000-2001, autorka wielu artykułów nt. zbrodni nacjonalistów ukraińskich.

  Konsultacje: dr Leon Popek - autor monografii "Ko¶cioły Wołynia", Lublin 1997 i wielu artykułów dot. historii diecezji łuckiej, w tym zakresie doktorat na KUL; prowadzi badania w zakresie zbrodni nacjonalistów ukraińskich. Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziału w Lublinie.

  Ewa Siemaszko, "Głos Kresowian", nr 13, wrzesień-paĽdziernik 2003 r.

Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl